Uudised

Värske info puudub! Uuri meie tegemisi või vaata uudiste arhiivi. Loomulikult võid tutvuda ka teiste asjadega mis asuvad veebis.

Mida tähendab genealoogia?

Genealoogia ehk sugukonnateadus on ajaloo abiteadus, mis uurib sugukondade, perekondade ja üksikisikute põlvnemislugu ja sugulussuhteid.

Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta.

Iga eestlase sugupuu on osa meie rahva saatusest, sugupuu uurimine on tutvumine oma rahva minevikuga. Kui õpid tundma üksikut puud, siis oskad näha ka tervet metsa.

7. aprillil 1996 tuli Pärnus kokku kaheksa suguvõsauurijat, et moodustada EGeS Pärnu osakond.

Tänaseks päevaks on seltsi liikmeskond kasvanud 41 liikmele.

Tere tulemast suguvõsa uurijate hulka!