Ajakirjad

| Aja Pulss | Ajalooline Ajakiri | Arvutimaailm | Eesti Geaograafia Seltsi Aastaraamat 1974 | Eesti Kirjandus | Eesti Loodus | Eesti Naine | ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised | Horisont | Kalender 1976 | Keel ja Kirjandus | Kleio | Koguteos Pärnumaa | Kultuur ja Elu | Looming | Loomingu brozüür | Maakodu | Pro Ethnoloogia 3 |

Ajaleht Ajalooline Ajakiri

Jrk Pealkiri Autor Ilmus
1.Eesti asustusuurimise ülesandeistP.Johansen1930
2.Ettekanded AS aastakoosolekust 1934
3.Geneaoloogiaga tegelenud isikute nimed 1933
4.Põhja-Eesti maj.olustik XIX saj. teisel poolelH.Sepp1938