Ajakirjad

| Aja Pulss | Ajalooline Ajakiri | Arvutimaailm | Eesti Geaograafia Seltsi Aastaraamat 1974 | Eesti Kirjandus | Eesti Loodus | Eesti Naine | ENSV Teaduste Akadeemia Toimetised | Horisont | Kalender 1976 | Keel ja Kirjandus | Kleio | Koguteos Pärnumaa | Kultuur ja Elu | Looming | Loomingu brozüür | Maakodu | Pro Ethnoloogia 3 |

Ajaleht Kleio

Jrk Pealkiri Autor Ilmus
1.1861.a. Balti kubermangude nekrutiseadusT. Tannberg1988
2.Ajalooline ajakiri 1922-40 koondsisukordÜlle Must1993
3.Ajalooline informaatika - mis see veel on?R. Ruusalepp1996
4.Ajaloolise ajakirja sisustT. Rosenberg1993
5.Allikate komplekssest kasutamisest massirepressioonide ajaloo uurimiselAigi Rahi1996
6.Eesti talurahvas XVII-XIX sajandil: Uurimusi Läänemeremaade ajaloost VP.Pirsko1989
7.Eraarhiivide erastamisest EestisP.PirskoNr:14
8.Hiiumaast. Eriti Orjakust, Reigist ja PutkastestL.Tiik1995
9.Kabala valla passiregisterAadu Must1994
10.Kas jõuame?Priit Pirsko1991
11.Katkenud töö (H.Ligi: Eesti rahvastikukaotused Nõukogude Liidu vanglates ja sunnitöölaagrites)A. Rahi, A. Must1993
12.Kleio 1-10 numbri koondsisukord 1995
13.Kleio 11.-20. numbri koondsisukord 1997
14.Kroonumõisate kataster Liivimaal XIX sajandi algulAadu Must1991
15.Käsikirjalised päevikud ja mälestused EAA-sK.JaagoNr:9
16.Märkmeid Kärdla ajaloostLeo Tiik1991
17.Õigeusu kirik Põhja-Liivimaal peale usuvahetusliikumist. Valik probleemeU.Klaas1996
18.Õigustavad ja kihelkonnakohus (Tsaarid, parunid ja talupojad võitluses eestirootslaste kohaliku omavalitsuse pärast 19.sajandil)T.Jansson1995
19.Pilguheit Eesti õiguse ja kohtute arenguleViljar Peep1995
20.Prof.H.Ligi poolt juhendatud diplomitöödÜ.Liitoja1993
21.Pärisorjuse kaotamine Eestis Rootsi ajalA.Loit1996
22.Riik, maaisand ja seisused (Varauusaegsete võimustruktuuride kujunemisest Vana-Liivimaa piiskopkondades)P.Piirimäe1995
23.Talurahva olukorrast 18.sajandi LiivimaalM.Laur1996
24.Tori põrgupereM.Tilk1992
25.TRÜ ajalooüliõpilaste diplomitööd 1981-1996  
26.TÜ ajalooüliõpilaste diplomitööde nimekirjad: 1981-1983, 1984, 1985, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 1996
27.Täiendavalt Eesti ainestikust Herrnhuti arhiivisMati Laur1992
28.Väljarännanud eestlaste uurimine geograafide diplomitöödes 1970.aastailO.KursNr:14
29.Väljavõte:Sindi mõisavalitseja Johann Gustav Tardeli tapmisloo ühiskondlikust taustastPeeter Kask1988