Osakonna ajalugu

| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |

2003. aastal

12. jaanuar 2003

12. jaanuaril 2003 saime kuulda EKUS-i kõrvale tekkinud Pärnumaa Koduloolaste seltsingu tööplaanidega. Seltsing kutsus ka genealooge nende liikmeiks ning osalema nende korraldatavatest üritustest. Pandi paika suvise õppepäeva marsruut Pärnu-Jaagupi kihelkonda. Pärnust astus EGeS-i 2 uut liiget (M.Kukk, H.Merila). Otsustati, et EGeS Pärnu juhatus jätkab samas koosseisus.

16. veebruar 2003

16. veebruaril 2003 saime esimest korda kasutada AS Pärnu EKE Projekti saali oma ürituse läbiviimiseks. Meil on meeldiv võimalus neid ruume kasutada kord aastas. Liikmed olid kokku kutsutud informatsiooni edastamiseks:

  1. 1.02.2003 toimunud seltsi juhatuse koosolekust 
  2. 8.03.2003 toimuvast EGeS aastakoosolekust Rakveres 
  3. 2. - 3.08.2003 toimuvatest suvepäevadest Nõos. EGeS Pärnu osakonna poolt sai esmakordselt oma vahendite ja meie hulgast lahkunud Vello Saali sponsoreerimisel viidud läbi ekskursioon

17. mai 2003

17. mail 2003 Pärnu-Jaagupi ja Vigala kihelkonda. Tutvusime Pärnu-Jaagupi raamatukogu ja sealse koduloo toaga. Põnev Sergei Seelandi poolt tutvustatud Pööravere, Kaelase, Nurtu, Valgu, Kasti, Haimre ja Päärdu mõisate-mõisnike ajalugu. Eriliselt vahva on Velisel asuv Sillaotsa muuseum. Sõidu viimaseks vaatamisväärtuseks jäi Vigala kirik.

26. juuni 2003

26. juunil 2003 oli meil meeldiv võimalus viibida Helbe Merila-Lattiku 200-aastases kodumajas. Seltsi juhatus kutsus osalema Nõo suvepäevadest. Perenaine esitles suurt uurimistööd Karula kalmistust. Kuulsime huvitava loo Lattiku perekonnanime saamisloost. Meeldiva pikniku Helbe koduaias lõpetas äkiline äiksevihm.

26. juuli 2003

26. - 27. juulil 2003 osalesid paljud suguvõsauurijad Pärnu koduloolaste seltsingu väljasõidust marsruudil Audru-Liu-Pootsi-Seliste-Tõstamaa-Kastna-Varbla-Vatla.

02. august 2003

Eesti suguvõsauurijate IV suvepäevad toimusid Nõos 2. - 3. augustil 2003, neist osales 16 pärnumaalast. Kuulasime Agnes-Asta Marandilt Nõo aleviku ajaloost ja kuulsamate kultuuritegelaste eluloost. Katrin Kello rääkis teemal "Prii-inimesed, talupojad, sulased, tüdrukud, lapsed... sunnismaisusest 18.sajandil". Teisel päeval viis ajaloolane Vello Paatsi läbi huvitava ekskursiooni Luke-Kastolatsi-Otepää-Palupera-Hellenurme- Rõngu-Rannu-Konguta-Elva.

14. september 2003

14. septembril 2003 peeti Sirle Saluste kodutalus EGeS Pärnu tulevikuplaane. Proovime välja anda oma seltsingu liikmete teatmiku minivarianti, viia läbi muuseumis seltsi tutvustav näitus ning korraldada õppepäev Saarde ja Halliste maile.

14. detsember 2003

14. detsembril 2003 kutsusime oma liikmeid üles kaasa mõtlema, kuidas seltsielu huvitavamaks muuta. Võtsime plaani suvise sõidusuuna - Saarde kihelkond ja pisut Mulgimaad. Sellest koosolekust sai algust tehtud uue tavaga: ühele liikmele antakse võimalus rääkida oma huvitavamatest leidudest genealoogiapõllul. Esimene jutustaja, Valve Laater, rääkis kuidas ta leidis arhiividest andmeid enne Põhjasõda elanud eellastest.