Uudiste arhiiv

Pärnu osakonna 20. juubel
Näitus "Talumatsist härrasmeheks"
Tartu Ülikooli kursus „Perepärimus internetiajastul“
Praktiline koolitus
Koosolek 22.02.2014
Jõululõuna koduloolastega
Skype koolitus Fred Pussilt.
10. koduloolaste konvent ja mardiõhtu
Pärnu Muinuskaitsepäevade 25. aastapäev
Suvepäevade järelkaja
3.-4..08.2013 Võru suvepäevade kava
Koolitus geni.com
Jõulupidu
III Koduloolaste konvent
Eesti Isikuloolise Indeksi esitlus 9. ja 10. novembril Tallinnas ja Tartus
Vanad Põlvnemislood
Külastus Pärnu muuseumis...
Pärnu suvi algab 2.juunil!
Hiiumaa kutsub
Võimalus sõita pühapäeval 22. aprillil Tallinna!
Valgamaa uurijad
Kaukaasia eestlase otsing.
2012 aastakoosoleku kokkuvõte
Koduloolaste Selts kutsub 2012. aastal
EGeSi aastakoosolek
Taas loengud muinsuskaitse teemadel
Pärnumaa koduloolaste konvent teemal
Kõikidele Võrumaa suguvõsade uurijatele!
Kokkusaamiste sarja 9. üritus
Suvepäevad Järvamaal 2011
Pärnu suguvõsauurijate näitus
Geni.com koolitus
Koolitus
Tallinna osakonna maakondlik üritus.
Algamas on loengusari
Aastakoosolek Raplas
Koosolek
Kohtumine Aadu Mustaga
11. detsember 2010
Kõikidele Ida-Harjumaa suguvõsade uurijatele!
2010/2011 hooaja esimene koosolek
EGeSi 20.juubeliaastapäeva pidulik koosolek
Koduloolased kutsuvad jalutuskäigule
Hooaja viimane koosolek/koolitus!
Kõikidele Hiiumaa suguvõsade uurijatele!
„Kuidas uurida oma sugupuud kodust lahkumata
Geni.com koolitus
Kõikidele Lääne-Harjumaa suguvõsade uurijatele!
Aastakoosoleku volitus
Koosolek
Uus juhis aitab suguvõsauurijaid
Jõulupidu
Eesti Kodu-uurimise Selts 70 (Pärnus)
TÜ Geenivaramu väike infotund suguvõsa uurijatele
Pärnu osakonna koosolek
Pärnumaa tugirühma kokkusaamine
2009/2010 esimene koosolek
EGeS suvepäevadel osalejad!
2009. a Pärnumaa koduloolaste suvine õppereis Vabadussõja lahinguradadel (1919).
2008/2009 hooaja lõpetamine
Pärnu osakonna mai kuu koosoleku asemel külastame seda üritust
Koosolek
Sugupuude näitus
Aastakoosolek Pärnus 2009
Veebruarikuu koosolek
Alustame uut aastat aktiivselt!
Arhiivikasutaja teabepäev Pärnus
Veebilehelt on eemaldatud andmebaas!
Preester Salumaa mälestustoa avamine
Jõulupidu 2008

Arhiivikasutaja teabepäev Pärnus

Head Pärnu genealoogid,

Annan teada 10. veebruaril Pärnu Keskraamatukogus toimuvast teabepäevast ja kutsun ühtlasi huvilisi üles kohtumisest osa saama. Alljärgnev teadaanne on kättesaadav ka Rahvusarhiivi veebi uudistest http://www.ra.ee/?news_id=160 ja peagi ka Pärnu raamatukogu kodulehelt.

Heade soovidega

Birgit Kibal
Rahvusarhiivi infojuht

Arhiivikasutaja teabepäev Pärnus

Rahvusarhiiv on juba aastaid võimaldanud veebipõhist arhiivikasutust, varasemast kiiremat ja mugavamat viisi teabeni jõudmiseks kodust või kontorist väljumata. Et senitehtust ja lähitulevikku plaanitavast veelgi selgem ja just pärnakat ning Pärnu piirkonda puudutav teadmine leviks, korraldame arhiivikülastajaile suunatud teabepäeva Pärnu Keskraamatukogus.

Teabepäeva juhatab sisse Pärnu Keskraamatukogu direktriss *Saima Andla*, tervitussõnad ütleb riigiarhivaar *Priit Pirsko*. Arhiivikasutuse suundadest ja võimalustest räägib Ajalooarhiivi direktor *Indrek Kuuben*, arhiiviteenuseid Pärnus tutvustab Ajalooarhiivi kasutusosakonna juhataja *Tõnis Türna*. Päeva lõpetame kohvi ja aruteluga.

Ootame teabepäevast osa saama praeguseid ja tulevasi arhiivikasutajaid, kodanikke, kes huvituvad perekonnaloo või kodukoha minevikust, õpilasi ja tudengeid, kes vajavad kas täiendavaid või alternatiivseid allikaid
kooli- ja kursusetööle, ajakirjanikke, kelle artikkel nõuab allikalist ehk seniavaldamata tuge, või mis tahes uurimistööga tegelevaid inimesi.
Osalemine on vaba.

Rahvusarhiivi teabepäev "Arhiivilt kasutajale" toimub Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3) konverentsisaalis teisipäeval, 10. veebruaril algusega kell 14.

Lähem teave:
Birgit Kibal - birgit.kibal@ra.ee <mailto:birgit.kibal@ra.ee>, 738 7562, 53 450 403 
(2.-9. veebruaril Tõnis Türna - tonis.tyrna@ra.ee <mailto:tonis.tyrna@ra.ee>, 738 7516).