Uudiste arhiiv

Pärnu osakonna 20. juubel
Näitus "Talumatsist härrasmeheks"
Tartu Ülikooli kursus „Perepärimus internetiajastul“
Praktiline koolitus
Koosolek 22.02.2014
Jõululõuna koduloolastega
Skype koolitus Fred Pussilt.
10. koduloolaste konvent ja mardiõhtu
Pärnu Muinuskaitsepäevade 25. aastapäev
Suvepäevade järelkaja
3.-4..08.2013 Võru suvepäevade kava
Koolitus geni.com
Jõulupidu
III Koduloolaste konvent
Eesti Isikuloolise Indeksi esitlus 9. ja 10. novembril Tallinnas ja Tartus
Vanad Põlvnemislood
Külastus Pärnu muuseumis...
Pärnu suvi algab 2.juunil!
Hiiumaa kutsub
Võimalus sõita pühapäeval 22. aprillil Tallinna!
Valgamaa uurijad
Kaukaasia eestlase otsing.
2012 aastakoosoleku kokkuvõte
Koduloolaste Selts kutsub 2012. aastal
EGeSi aastakoosolek
Taas loengud muinsuskaitse teemadel
Pärnumaa koduloolaste konvent teemal
Kõikidele Võrumaa suguvõsade uurijatele!
Kokkusaamiste sarja 9. üritus
Suvepäevad Järvamaal 2011
Pärnu suguvõsauurijate näitus
Geni.com koolitus
Koolitus
Tallinna osakonna maakondlik üritus.
Algamas on loengusari
Aastakoosolek Raplas
Koosolek
Kohtumine Aadu Mustaga
11. detsember 2010
Kõikidele Ida-Harjumaa suguvõsade uurijatele!
2010/2011 hooaja esimene koosolek
EGeSi 20.juubeliaastapäeva pidulik koosolek
Koduloolased kutsuvad jalutuskäigule
Hooaja viimane koosolek/koolitus!
Kõikidele Hiiumaa suguvõsade uurijatele!
„Kuidas uurida oma sugupuud kodust lahkumata
Geni.com koolitus
Kõikidele Lääne-Harjumaa suguvõsade uurijatele!
Aastakoosoleku volitus
Koosolek
Uus juhis aitab suguvõsauurijaid
Jõulupidu
Eesti Kodu-uurimise Selts 70 (Pärnus)
TÜ Geenivaramu väike infotund suguvõsa uurijatele
Pärnu osakonna koosolek
Pärnumaa tugirühma kokkusaamine
2009/2010 esimene koosolek
EGeS suvepäevadel osalejad!
2009. a Pärnumaa koduloolaste suvine õppereis Vabadussõja lahinguradadel (1919).
2008/2009 hooaja lõpetamine
Pärnu osakonna mai kuu koosoleku asemel külastame seda üritust
Koosolek
Sugupuude näitus
Aastakoosolek Pärnus 2009
Veebruarikuu koosolek
Alustame uut aastat aktiivselt!
Arhiivikasutaja teabepäev Pärnus
Veebilehelt on eemaldatud andmebaas!
Preester Salumaa mälestustoa avamine
Jõulupidu 2008

Tartu Ülikooli kursus „Perepärimus internetiajastul“

Tulge ja muutke oma suvi tegusaks ja sisukaks. Tartu Ülikooli suveülikoolis on võimalik õppida kursusel „Perepärimus internetiajastul“. Kursusel tutvutakse perepärimuse arengujoontega tänapäeval, arvestades infotehnoloogia arengut ja ühiskonna liikuvat iseloomu.

Perepärimus internetiajastul, 4.08, Tartu
Õppejõud: Tiiu Jaago, Kalev Jaago
Kursuse hind: 75 €
Maht: 1 EAP (26 h)
Kursuse läbinu tunneb mõtte- ja väljendusviiside muutusi, mis tulenevad tänapäevasest perepärimuse kontekstist (perestruktuur ja infotehnoloogia tänapäeva ühiskonnas).
Kursuse sisu: Perestruktuuri, traditsioonide ja suhtemustrite seotus (sh segaperekonnad, suhted pereliikmetega üle riigi- ja kultuuripiiri);
uued pereajaloo esitusviisid;
suguvõsaajaloo uurimisvõimalused internetis.

Tartu Ülikooli suveülikool alustas 2000. aastal. Loomisest alates on suveprogramm mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet ennast erialaselt täiendada või avardada silmaringi.

Suveülikooli kõik kursused leiate aadressilt www.ut.ee/suveulikool.

Suveülikoolis osalejad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega.

Täiendusõppes kogutud ainepunkte on võimalik kasutada tasemeõppe õppekavade täitmisel sobiva õppeaine olemasolul kõrgkoolis.
Enam infot 737 5560, taiendusope@ut.ee

Tule Suveülikooli!

cid:image001.png@01CF7026.96BCAF90